YBĐT - Lại thêm một năm nữa tôi không về quê ăn tết. Những tưởng thời gian sẽ làm cứng cỏi hơn, chai sạn hơn, bớt đi nỗi nhớ nhà, nhưng hôm nay trên đường đi học, tôi bắt gặp mấy anh chị trong cộng đồng người Việt sắm sanh tết trên đất trời Âu, trong tôi lại trào dâng nỗi nhớ mùi Tết quê nhà! Vâng, cái mùi tết mà tôi đã thuộc nằm lòng và hiểu đến tận cùng ý nghĩa của nó.

More...