YBĐT - Những phong tục độc đáo của tết cổ truyền đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người nước ngoài đã đến thăm và sinh sống tại Việt Nam, đặc biệt là những sinh viên Lào đang học tập tại tỉnh Yên Bái. Tết trong cảm nhận của họ là những sinh hoạt văn hóa, tinh thần của người Việt, là sum họp, là nếp sống cộng đồng... Tất cả làm nên một tết Việt tuyệt vời trong tim những người bạn Lào trên đất Yên Bái.

More...