YBĐT - Bỏ lại những tàn dư của lũ dữ, vượt lên mất mát trong vòng tay yêu thương và sự sẻ chia đầy trách nhiệm của cộng đồng, cuộc sống của người dân Mù Cang Chải đang hồi sinh kỳ diệu.

More...