YBĐT - Số tiền 40 triệu đồng từ huyện đưa về hỗ trợ qua các nguồn ủng hộ đã kịp thời giúp bà Lý Thị Cha có nhà ở mới vào cuối tháng Chín. Bà Cha nói rằng: "Chỉ biết cảm ơn tất cả thôi đã giúp có cuộc sống như bây giờ sau khi nhà sập. Về đây ở thì yên tâm hơn rồi, thích hơn, bằng phẳng hơn, có cả nhà vệ sinh tự hoại nữa”.


More...