YBĐT - Đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh đã vận động được hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo và nạn nhân chất độc da cam.

More...