YBĐT - Thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) Yên Bái đã tập trung chỉ đạo và có nhiều giải pháp tích cực trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, bảo đảm trật tự an ninh, an toàn trong các cơ sở trường học.

More...