Linh cẩu đơn độc xâm phạm lãnh thổ của bầy sư tử suýt biến mình thành bữa ăn ngon cho kẻ thù và may mắn trốn thoát vào phút chót.

More...