Việc Việt Nam không có trường đại học nào nằm trong tốp 350 ĐH châu Á theo bảng xếp hạng đại học THE là không bất thường nhưng cũng thoáng chút ngậm ngùi.More...