Mạnh Nguyên vượt qua các đối thủ mạnh trở thành quán quân "Solo cùng Bolero 2017".

More...