Cặp nghệ sĩ nổi tiếng chụp bộ ảnh chung kỷ niệm 9 năm gắn bó.

More...