Người đàn bà từng có tiền án về chứa mại dâm sau khi ra tù vẫn tuyển các cô gái ăn ở miễn phí tại nhà riêng để vui vẻ với khách nam.

More...