Ập vào các khách sạn tại khu Trung Sơn (huyện Bình Chánh), cảnh sát phát hiện nhiều người có biểu hiện chơi ma túy và tội phạm khác.
More...