Chiếc Land Cruiser đỗ ven đường ở thành phố Vinh lúc nửa đêm đã bị Vũ đập kính lấy ví tiền.
More...