Không xin được tiền hút ma tuý, Cường đã sát hại cô gái chủ tiệm thuốc - người yêu của sếp anh ta.
More...