Ðứng trước ngưỡng cửa trở thành nhân viên tập đoàn Google khi vừa kết thúc kỳ thực tập 3 tháng tại Thung lũng Silicon, Lê Yên Thanh quyết định từ bỏ cơ hội lớn này để tham gia vào một dự án khởi nghiệp mới mẻ trong nước.
More...