Trên cung đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên - Huế có chàng trung úy trẻ mỗi ngày đi chợ 160 km để mua thực phẩm cho Ðồn biên phòng Hương Nguyên nằm trong rừng sâu. Có hôm anh đi đến 2 lần trên cung đường sương mù, giá rét, mưa tuôn, núi sạt.
More...