Mỗi chuyến chuyển hoa trên những đoạn đường ngắn dù chỉ vài trăm mét, những người được thuê để vận chuyển cây cảnh cũng được chủ vườn hoa thanh toán 50 nghìn đồng. Mỗi ngày vài chục chuyến, họ có tiền triệu bỏ túi.
More...