Chuỗi chương trình âm nhạc trên sân khấu ngoài trời và những hoạt động văn hóa đặc sắc ở The Garden Mall đã thu hút hàng nghìn người tham gia.

More...