Chỉ dạo một vòng Hà Nội, từ phố cổ đến vùng đê Yên Phụ, làng Đường Lâm tôi đã cảm nhận được một cái Tết đang đến rất gần.

More...