Sau khi đi qua cổng kiểm tra an ninh, người phụ nữ tự ý bỏ ra ngoài hút thuốc.

More...