Thước phim về hành trình khám phá đảo El Nido được Kiên Trung ghi lại một cách ấn tượng nhờ camera trên không.

More...