Các yếu tố như ô nhiễm, chế độ ăn uống không lành mạnh...có thể gây ra các vấn đề về tóc. Tuy nhiên, có một số thói quen chăm sóc tóc cũng là lý do khiến tóc bạn xơ rối và chẻ ngọn

More...