Nhiều người khi ngủ hoặc trước khi ngủ cơ thể có hiện tượng bị giật mạnh như bị điện giật, kèm theo đó là cảm giác mơ màng, hụt chân. Vậy rốt cuộc đây là vì nguyên nhân gì

More...