Cùng với tục xin chữ đầu năm thì việc tặng nhau những cuốn sách hay, ý nghĩa đã dần trở thành một nét đẹp văn hóa trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Việc làm ấy thể hiện sự tôn trọng, tín kính, với tri thức và cũng là một nguyện cầu về trí tuệ cho người được nhận quà.
More...