Bộ sưu tập Thu - Ðông của 9 nhà thời trang trẻ vừa mới tốt nghiệp năm 2017 giới thiệu Sự khác biệt 4.0. Tuy có ảnh hưởng của xu thế quốc tế, nhưng thức thời và táo bạo, những bộ thời trang made-in-Vietnam này được đánh giá có thể bước ra được đánh giá sàn thời trang thế giới.
More...