Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ đón Valentine ở nơi vô cùng đặc biệt.
More...