Nếu bạn cô lập trẻ em, la mắng hoặc xua đuổi... đều bị coi là hành vi xâm hại.

More...