Thanh Niên


Chuyện của Thuận, chuyện của Hội An
Thanh Niên
“Biết tôi là kiến trúc sư, Thuận, thanh niên làng An Bàng a lô nhờ tôi góp ý cho cái villa Thuận sắp xây. Mô hình làm bằng que tre trông như kiểu trẻ con làm”, ông Kỳ Thanh nhớ lại. Biệt thự được gắn trên bìa của thùng đựng bia, trên đó vẽ một hình chữ ...
More...