Để giữ cho thực phẩm tươi lâu và đảm bảo vệ sinh an toàn, bạn nên biết cách phân loại và lưu trữ thực phẩm đúng cách, tránh các ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe trong những ngày Tết.

More...